Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn

Ansprechpartner Bayern

Dana Biskup
+49 171 1060118
d.biskup@euregio-bayern.de

Daniel Schachtner
+49 170 2263573
d.schachtner@euregio-bayern.de

Veronika Tůmová
+49 152 26704645
v.tumova@euregio-bayern.de

Büro Freyung:
Kolpingstraße 1
94078 Freyung

Flyer Kleinprojektefonds Bayern – Tschechien

Kontaktní osoby Česko

Michal Handschuh
+420 602 439 809
michal.handschuh@euregio.cz

Pavla Nývltová
+420 380 425 716, +420 602 773 644
pavla.nyvltova@euregio.cz

Jitka Kubeláková
+420 380 120 264, +420 602 773 644
jitka.kubelakova@euregio.cz

Kancelář Běšiny:
Běšiny 150
339 01 Klatovy

Kancelář Stachy:
Stachy 422
384 73 Stachy

Informační leták Fond malých projektů Bavorsko-Česko

Förderung von Kleinprojekten im Rahmen des Programms INTERREG Bayern - Tschechien 2021-2027

Die Förderung von Kleinprojekten ist im Rahmen des Programms INTERREG Bayern – Tschechien 2021-2027 in folgenden Themenbereichen möglich:

Podpora malých projektů je v rámci programu INTERREG Bavorsko – Česko 2021-2027 možná v následujících tématických oblastech:

·        Bildung / Vzdělávání

·        Kultur und nachhaltiger Tourismus / Kultura a udržitelný cestovní ruch

·        people-to-people

Als Kleinprojekte werden solche Maßnahmen definiert, deren Gesamtkosten auf bayerischer und tschechischer Seite nicht mehr als 30.000 € in den Bereichen Bildung und People-to-people bzw. nicht mehr als 50.000 € im Bereich Kultur und nachhaltiger Tourismus betragen. Der reguläre Fördersatz beträgt maximal 80 % der gesamten förderfähigen Ausgaben.

Jako malé projekty jsou definována opatření, jejichž celkové náklady na bavorské a české straně nepřesahují 30.000 € v oblasti vzdělávání a people-to-people, resp. 50.000 € v oblasti kultury a cestovního ruchu. Regulérní dotační sazba činí max. 80% celkových uznatelných výdajů.

Souhrnné informmace naleznete ve folderu „Fond malých projektů Bavorsko-Česko“ EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn a EUREGIO EGRENSIS.

 

3. Aufruf zum Einreichen von Anträgen aus dem Kleinprojektefonds: / 3. výzva k podávání žádostí do Fondu malých projektů:

16.05.2024 15.00 pm -  18.07.2024 15:00 pm

 

Alle notwendigen Dokumente und Informationen in deutscher Sprache finden Sie unter:

www.by-cz.eu/programm/kleinprojekte/

Všechny potřebné dokumenty a informace v českém jazyce naleznete na stránkách

www.by-cz.eu/cs/program/male-projekty/