Euregio Bayerischer Wald - Böhmerwald - Unterer Inn

EUREGIO – Myšlenka a cíle


Hlavním cílem EUREGIA je podpořit přeshraniční komunální spolupráci a navazování přeshraničních kontaktů mezi občany a přispět k řešení problémů vzniklých na základě rozdílných společenských a správních struktur.


EUREGIO je charakterizováno evropskou myšlenkou dobrého sousedství. Společné zájmy mají vždy stát v popředí. Velmi důležité je proto společné vytváření vzájemné důvěry.


Již od roku 1993 se EUREGIO snaží -  i přes tehdejší hranice - realizovat myšlenku vzájemných partnerství a podílí se na oživení a zintenzívnění společných zájmů v oblasti historie, kultury, hospodářských vztahů a veřejného života. Jednou ze základních myšlenek zpočátku bylo odbourávání společných obav a předsudků. Dnes jsou oblasti působení EUREGIA podstatně rozmanitější.

EUREGIO

  • je přeshraničním sdružením měst, obcí, okresů a svazů/spolků v bavorsko-česko-hornorakouské příhraniční oblasti
  • se zabývá společným přeshraničním plánováním a rozvojem v oblastech cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, dopravy, hospodářských vztahů, vzdělávání, kultury atd.
  • je koordinačním centrem přeshraničních projektů mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem
  • pomáhá při plánování, koordinaci a realizaci důležitých přeshraničních opatření
  • poskytuje poradenství při zajišťování národních a evropských finančních prostředků (EU, Spolková republika, Bavorsko )
  • zastupuje příhraniční region na evropské úrovni v organizaci AEBR (Společenství evropských příhraničních regionů)
  • informuje občany o všech tématech Evropské unie
  • aktivně se podílí na vytváření Evropského regionu Dunaj-Vltava


Činnost EUREGIA je podporována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), konkrétně z jeho programů „Cíl 3 – Přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2007 – 2013“ a „INTERREG IV Bavorsko – Rakousko 2007-2013“, poskytujících finanční prostředky na podporu přeshraničního regionálního rozvoje

EUREGIO je ústředním koordinátorem přeshraniční spolupráce a regionálního rozvoje v oblastech: hospodářská spolupráce, doprava a mobilita, pracovní trh, sociální záležitosti, zemědělství, ekologie a životní prostředí, cestovní ruch, vzdělávání, sport a kultura, transfer technologií a využívání energie.

 

EUREGIO - Organizace

Historie EUREGIA v Bavorsku a přeshraničně

EUREGIO Bavorský les – Šumava bylo založeno  25. ledna 1993 v Chamu.
Již o půl roku později, dne 20. září 1993, bylo v Českém Krumlově založeno trilaterální bavorsko-česko-rakouské EUREGIO Bavorský Les – Šumava se třemi sekcemi. EUREGIO Bavorský les - Šumava do něho vstoupilo  jako bavorská sekce.
V rámci trilaterálního EUREGIA Bavorský les – Šumava spolu úzce spolupracují sekce EUROREGION Šumava se sídlem v Běšinech, Euregio bavorský les-šumava-mühlviertel ve Freistadtu a EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn ve Freyungu. Přeshraničně tvoří společné sdružení s trilaterální valnou hromadou jako nejvyšším orgánem.

V roce 2004 byla bavorská sekce EUREGIO Bavorský les – Šumava rozšířena vstupem okresu Rottal-Inn na EUREGIO Bavorský les – Šumava – Dolní Inn.


EUREGIO jako komunální sdružení

Bavorské EUREGIO je komunálním sdružením, ke kterému patří okresy Cham, Straubing-Bogen, Regen, Deggendorf, Freyung-Grafenau, Passau a Rottal-Inn.
Z právního hlediska je EUREGIO  registrovaným sdružením, jehož členy jsou výše uvedené okresy a města bez příslušnosti k okresu a jednotlivé obce. EUREGIO má přibližně 150 členů, mezi nimi také několik spolků a svazů. 


Grémia a instituce EUREGIA   

EUREGIO jako sdružení má své předsednictvo, složené ze zemských radů (Landrat) tří členských okresů. Zároveň existuje jako rozšířené předsednictvo tzv. Hlavní výbor EUREGIA, jehož členy jsou zemští radové členských okresů, primátoři, jeden zástupce starostů z každého okresu, zástupci spolků a sdružení a kooptovaní členové. Jednatelství EUREGIA se nachází ve Freyungu.